Sterft Dierenwelzijnsnota een stille dood ?

“Na 2019 heeft de gemeente Rijswijk niets meer begroot voor dierenwelzijn”, zegt Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk. In 2017 werd een Dierenwelzijnsnota gemaakt en aangenomen door de hele gemeenteraad. De verwachtingen waren hoog gespannen. Tal van aanbevelingen werden er gedaan. In 2018 en 2019 is er jaarlijks zo’n € 80.000 voor begroot. Larissa: “Een middelgrote gemeente als Rijswijk kan niet zonder actief beleid rond dierenwelzijn”.

Dik pak aan aanbevelingen
Tal van organisatie waren betrokken bij de Dierenwelzijnsnota. Zij kwamen met  een dik pak aan aanbevelingen. “Denk aan het aanpakken van bijtincidenten, losloop- en uitlaatgebieden herzien, meer dierenpolitie en handhaving, chipacties ook voor katten ondersteunen, afschaffen hondenbelasting, actieve aanpak van dierenleed, voert Larissa aan.

‘Middelgrote gemeente moet dierenbeleid hebben’
“Hoe kan een middelgrote gemeente van 50.000 inwoners die nu wel zegt een Dierenbeleid te hebben, niet verder na 2019 begroten? En het Dierenbeleid laat uitvoeren door slechts één 0,6Fte ambtenaar.” Zij heeft gevraagd om structurele opname van gelden in de begroting voor het dierenwelzijn in Rijswijk. “Om het Dierenwelzijnsbeleid te borgen, moeten nu lijnen uitgezet worden en geld worden gereserveerd, ook op lage termijn.