Start  bouw De Generaal voor de zomer

De voorbereidingen voor de transformatie van het voormalig kantoor van de Belastingdienst aan de Steenvoordelaan 370 naar woongebouw loopt in alle opzichten voorspoedig. De belangstelling voor de 204 woningen, verdeeld over 17 bouwlagen, is groot bij jonge mensen en senioren. Mogelijk komen er helemaal boven zelfs twee penthouses. Het wordt een gebouw met allure voorzien van een nieuwe glazen gevel met verdiepingshoge ramen.

Op 21 maart 2017 is het ontwerp-wijzigingsplan “Transformatie Steenvoordelaan 370”, nadat het zes weken ter inzage gelegen, definitief vast gesteld. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken staat gedurende de beroepstermijn – vanaf 24 maart t/m 4 mei 2017 – beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarna kan initiatiefnemer Aertgeerts Vastgoedzorg beginnen. De verwachte oplevering van De Generaal: eerste kwartaal 2018.

Het plan is ontwikkeld in overleg met de gemeente. Het gebouw biedt straks ruimte aan circa 204 huur- en koopwoningen vanaf € 179.500, met oppervlaktes variërend van 70 tot 100 m2. Het betreft 2- en 3-kamerappartementen met balcon. De appartementen zijn geschikt voor jong en oud, voor alleenstaanden en samenwonenden, oftewel 1/2-persoonshuishoudens.

Met een verdiepingshoogte van 3 meter en glas van vloer tot plafond krijgen de appartementen een unieke ruimtelijke kwaliteit. Dit woningtype vormt een echte verrijking voor Rijswijk, waar het huidige aanbod voornamelijk bestaat uit eengezins rijenwoningen en portiekflats.

De begane grond wordt naast de entreehal en ontvangstruimte ook bestemd voor commerciële doeleinden. In de bestaande kelder worden de individuele bergingen en een collectieve fietsenstalling gerealiseerd.

Het voormalige belastingkantoor, gebouwd in 1966, staat alweer enige tijd leeg. Vorig jaar zag het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de toren nog zitten als opvangplek voor vluchtelingen.