Start bouw Brede School Rembandtkwartier

Maandag 9 juli wordt begonnen met de bouw van de Brede School Rembrandkwartier. De school komt op de plaats waar op 24 juli 2015 een brand drie scholen trof. De Prisma, de Godfried Bomans en de Snijdersschool. Inmiddels is er veel gebeurd. Door de gemeente – de eigenaar van de scholen -, de schoolbesturen en de medewerkers. De bouw kan gaan beginnen. Al enige jaren was de gemeente Rijswijk van plan om in de ‘scholendriehoek’ in het Rembrandtkwartier, een Brede School te bouwen. Door een brand in 2015, waarbij de twee scholen verloren gingen, is dit project in een stroomversnelling geraakt. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de drie scholen gezamenlijk in één gebouw worden gehuisvest.