Stadsontwikkeling moet verder gaan dan ‘pleisters plakken’

D66 Rijswijk vindt de huidige plannen om Rijswijk verder te ontwikkelen als een aantrekkelijke woon- en werkstad onvoldoende en onsamenhangend. De komende vier jaar wil D66 Rijswijk dan ook fors investeren in een aantrekkelijke, veilige en groene leefomgeving, en een samenhangend economisch beleid gericht op kleine en middelgrote, vernieuwende bedrijven.

 Rijswjjk aantrekkelijker  maken
Plannen liggen er volgens D66 genoeg: Toekomstvisie Plaspoelpolder, Woonvisie, Economische visie, ‘De Rode Loper’, Cultuurvisie… Maar in de praktijk zijn de afgelopen jaren helaas alleen maar ‘pleisters geplakt’ op open wonden. De stadsontwikkeling heeft zich beperkt tot het ombouwen van individuele oude kantoorpanden in woningen. Economisch is er teveel gereageerd op ‘de markt’ zonder een overtuigend beleid hoe Rijswijk aantrekkelijker kan worden gemaakt als vestigingsstad voor vernieuwende bedrijven.

‘De afgelopen jaren is er te weinig gedaan aan de woonkwaliteit, veiligheidsbeleving en groen in de Rijswijkse wijken die zijn gebouwd in de jaren ’60 tot ’90. En te weinig gedaan aan de economische levensvatbaarheid van de Plaspoelpolder, In de Bogaard en Oud Rijswijk. Het huidige College heeft daar een kans laten liggen. We hebben als D66 moeten sleuren en trekken, helaas nog met onvoldoende resultaat’; aldus D66 lijsttrekker Dolmans.

Investeren in stadsontwikkeling
Goed wonen en goed werk; voor D66 Rijswijk is fors investeren in stadsontwikkeling, en de actieve ontwikkeling van een beter ondernemersklimaat absolute voorwaarde bij deelname aan een nieuw College. Daarvoor moet in de begroting van Rijswijk dan ook geld worden vrijgemaakt. Alleen op die manier kan Rijswijk een doeltreffend antwoord bieden aan de fundamentele verandering van de manier waarop we in de toekomst, maar ook nu al, wonen en werken.

D66 Rijswijk wil de Plaspoelpolder, In de Bogaard en Oud Rijswijk in samenhang  met de omliggende wijken her ontwikkelen met meer en betere woningen voor de middeninkomens. De Plaspoelpolder als echt onderdeel van de stad in plaats van de huidige grauwe-gribus, met creatieve, vernieuwende bedrijvigheid. In De Bogaard als divers en gedurfd winkelgebied. En Oud Rijswijk als aantrekkelijke ‘oude kern’ met horeca en kwalitatief ‘funshoppen’. De toekomst van Rijswijk is dan een mooie combinatie van economische dynamiek, en veilig, groen wonen.

‘Er is nu ook weer meer geld voor door een gezond financieel beleid de afgelopen vier jaren onder leiding van D66 wethouder Nicole Dierdorp’, volgens de D66 lijsttrekker.