Staan bewoners Idenburglaan straks op straat ?

Sinds 2011 rommelt het in de Idenburglaan. Toen kwamen de sloopplannen van Vidomes van de ééngezinswoningen voor het eerst aan de orde. Nu zes jaar later is de bewoners de huur opgezegd. Eind van het jaar moeten de huizen leeg zijn. En dat terwijl er nog geen sloopvergunningen of vastgestelde nieuwbouwplannen zijn. Stichting Woningbelangen Te Werve heeft een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders. “Wij vragen uw aandacht en uw inzet om de wijk te behouden zoals deze nu is”, aldus de bewoners.

De woningen werden in 1955/1956 gebouwd en waren het paradepaardje van de toenmalige ‘Christelijke Woningbouwvereniging’. Samen met het oude Stadhuis vormde ze een markante een wijk. Een wijk ook met volop groen, zoals struiken, bomen, vleermuizen en egels en een speeltuin als middelpunt. Sinds 1987 wordt door de woningcorporatie geen onderhoud meer gedaan.

Nu stelt Vidomes, aldus de bewoners, dat de woningen dermate slecht zijn dat de kosten voor renovatie hoger zijn dan de kosten voor sloop. “Wij als bewoners zien dat toch anders. Haal eerst de kosten voor achterstallig onderhoud van de renovatie kosten af en er komt een veel lager bedrag uit ten opzichte van sloop en nieuwbouw”. Het bouwkundig rapport dat door Vidomes is opgemaakt door een onpartijdige partij zou dit ook laten zien. Maar dit rapport is niet openbaar gemaakt”

De bewoners voelen zich onder druk gezet om te vertrekken. “Als we niet willen verhuizen, komen de rechten uit in het Sociaal Plan te vervallen. Dit Sociaal Plan is eenzijdig vastgesteld. De bewoners hebben hier geen inspraak in gehad. Pure intimidatie. Er wordt zelfs beweerd dat de bewoners die niet verhuisd zijn, juli 2018 gewoon op straat worden gezet”.