SP doet niet mee met Rijswijkse gemeenteraadsverkiezingen 2018 

De SP Rijswijk heeft van het hoofdbestuur geen toestemming gekregen om mee te doen aan de  gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Rijswijk. De commissie deelname raadsverkiezingen van de SP heeft met het  afdelingsbestuur gesproken en is  tot dit besluit gekomen omdat men  zich “zorgen maakt over de staat van de afdeling, met name het functioneren van het afdelingsbestuur, het ontbreken van afdelingsverslagen, het vertrek van enkele  spilfiguren, de problemen rondom de afdracht en de voortbestaande loyaliteit richting de opgestapte  wethouder”.

De SP Rijswijk ontkent dat er problemen zijn betreffende de afdracht, zij staan daar nog steeds voor100% achter, de fractieleden dragen nog  steeds trouw hun vergoeding af en zullen dat ook blijven  doen. Tevens  geven zij aan dat de wethouder niet is opgestapt, hij is geroyeerd. De SP Rijswijk betreurt het besluit en zeker ook dat een van de gronden de loyaliteit aan de  wethouder is, een sociaal en bevlogen mens.

Extra zuur omdat het niet zeker is dat er een tweede sociaal  college in 2018 in Rijswijk geformeerd  zal gaan worden.  De volgende  raadsperiode zal het huidige sociale beleid behouden en verder uitgebouwd moeten  gaan worden. De SP Rijswijk hoopte op een 3e  of misschien zelfs 4e  zetel en had daar een grote rol in  kunnen spelen. Op 21 oktober houdt de SP Rijswijk een ledenvergadering om het besluit van het hoofdbestuur te  bespreken.

Tevens zal er dan een nieuwe bestuursvoorzitter gekozen gaan worden, de huidige  bestuursvoorzitter  Henk van Leeuwen, heeft vanwege de geuite kritiek besloten zijn functie neer te  leggen.  De afdeling zal zich richten op de toekomst, actieve  leden werven en de afdeling weer opbouwen.  De fractie zal tot aan de verkiezingen onder de vlag van de SP doorgaan.

Eric Schutte, fractievoorzitter SP Rijswijk