Sociaal Werkbedrijf DSW krijgt andere vorm

Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg werken samen aan een plan voor een nieuwe invulling van de sociale werkvoorziening. De DSW zorgt voor aangepast werk, zoals we dat kennen van de groenvooziening. De dienstverbanden en werkplekken van SW-medewerkers zijn gegarandeerd.

Passend werk
Uitgangspunt is dat iedereen zo gewoon mogelijk werkt, op de plek die het beste bij hen past. De gemeenten gaan hiervoor samenwerken met lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor medewerkers die meer structuur en minder prikkels nodig hebben, zal werk in een prikkelarme omgeving mogelijk blijven. De drie gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van het in Zoetermeer gevestigde sociaal werkbedrijf DSW. De gemeenten vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte te geven en hun talenten te benutten. Zij vragen zich wel af of de huidige Gemeenschappelijke Regeling DSW daarvoor nog de juiste juridische vorm is. De colleges van de drie gemeenten stellen voor met elkaar te kijken naar een nieuwe vorm van samenwerken, waarbij Zoetermeer eigenaar wordt van een sociaal werkbedrijf en LeidschendamVoorburg en Rijswijk trajecten kunnen inkopen.