Snoeken strijden mee tegen blauwalg

Het water is terug in de zwemplas van het Rijswijkse Wilhelminapark. Er wordt al gezwommen, maar niet door mensen. Afgelopen week liet Delfland en de gemeente Rijswijk vijf super grote snoeken in het water. De snoeken helpen in de strijd tegen blauwalg omdat zij de vissen eten die door het loswoelen van de bodem de blauwalg veroorzaken.

De plas is voor vissen afgesloten van het andere water. Omdat er in de zwemplas veel vissen voorkwamen die de bodem omwoelden waardoor planten weinig kans hadden in het water en er veel voedingsstoffen vrijkwamen. Door die voedingsstoffen groeien blauwalgen.

De plas is afgesloten met een viswering. Deze sluit de plas niet hermetisch af en heeft als nadeel dat er nog wel kleine visjes door de mazen kunnen zwemmen. Roofvissen eten bij voorkeur vissen die kleiner zijn dan zichzelf. Daarom is ervoor gekozen om grote snoeken uit te zetten, zodat deze grote vissen de visjes op eten die de plas in zwemmen. En daarmee de bodemwoelers verwijderen en blauwalgen helpen voorkomen.

De snoeken huizen bij voorkeur tussen de planten en eten dan waterdieren als vissen en kreeften, maar geen mensen. Ze zijn schuw en voor mensen zijn ze bang. Dus ze vormen geen gevaar in de plas ook al heten ze roofvissen.