Smeltkroes wordt ontmoetingspek voor de Muziekbuurt

De Muziekbuurt ziet een grote wens weer in vervulling gaan. Zij krijgt met de Smeltkroes, aan de rand van het Wilhelminapark, weer een eigen ontmoetingsplek. Nu is de bewonersorganisatie Muziekbuurt nog ondergebracht in de Brede School. In de Smeltkroes kunnen zij activiteiten organiseren voor de buurt. Ook zal de locatie een aantal dagdelen beschikbaar zijn als inloophuis. De Smeltkroes zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 open gaan.

Smeltkroes weer onderdeel van de wijk
Het inloophuis is een laagdrempelige voorziening met professionele begeleiding waar inwoners voor (tijdelijke) psychische ondersteuning terecht kunnen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een licht verstandelijke beperking, een psychiatrisch verleden, mensen die net uit een depressie komen of vereenzaamd zijn. In het inloophuis kunnen zij terecht voor ontmoetingen met gelijkgestemden of lotgenoten, een luisterend oor of om mee te doen aan activiteiten.