Sluwe automobilisten negeren regels

De Van Vredenburgchweg bestaat voor een deel uit een fietspad waar in het midden een paaltje is geplaatst om oneigenlijk gebruik door automobilisten te voorkomen. Helaas blijken sommigen van hen hier maling aan te hebben en rijden, getuige de vele bandensporen, er vrolijk omheen. Misschien is het plaatsen van enkele boomstammen door de gemeente een goede oplossing.