Slotviering 750 jaar kerk vier je samen

Dit jaar hebben de vier deelnemende geloofsgemeenschappen in Rijswijk gevierd dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Uit de oude archieven blijkt dat in 1267 voor het eerst schriftelijk sprake is van de ‘Parochie te Rijswijk’. Dit wordt beschouwd als het formele begin van de christelijke kerk in Rijswijk.

750 jaar kerk loopt op zijn einde
Op zondag 3 december zal in een gezamenlijke slotviering van de Rijswijkse kerken om 10.00 uur in de H. Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk bij dit jubileum worden stilgestaan en vooruitgekeken. Het jubileumjaar 750 jaar Kerk in Rijswijk loopt namelijk ten einde.

Het thema van deze viering op de eerste Advent (de aanloopperiode naar Kerstmis) is ‘Het begint te dagen’. Voor kinderen vanaf acht jaar is er in de pastorie van de Bonifatiuskerk een speciale kinderdienst. Alle andere kerkgebouwen van de deelnemende kerken zijn deze zondag dicht. Na afloop van de viering zijn de aanwezigen van harte welkom voor een kopje koffie met een traktatie achterin de kerk.