Slopershamer in deel van In de Bogaard

Winkelcentrum In de Bogaard wordt fors kleiner. Een oppervlakte van 3,5 voetvalvelden verdwijnt. Hiervoor in de plaats komen er zo’n 2.000 woningen. Tussen het winkelcentrum en de nieuwe woonbuurt komt een straat die aansluit op de route naar het station. De Prinses Beatrixlaan wordt niet ondertunneld, wel worden de rijbanen tegen elkaar gelegd, zodat er bij de Bogaard ruimte ontstaat voor extra bebouwingen. Dit is het plan dat vanavond (dinsdagavond) werd gepresenteerd aan de raadsleden. Uiteindelijk moet in mei 2019 de raad goedkeuring geven.

Bogaard wordt stadscentrum voor nieuw Rijswijk
Het noordelijk deel van het winkelcentrum staat voor een groot deel leeg. Met de huidige ontwikkelingen valt niet te verwachten dat dit ooit verandert. In de Bogaard is niet meer het regionale winkelcentrum dat het bij de bouw 55 jaar geleden was, maar wordt straks het stadscentrum voor nieuw Rijswijk. Waar de winkels verdwijnen komen woningen in de vorm van hoogbouw. Op de begane grond is ruimte voor winkels en maatschappelijke functies, zoals een crèche en een huisarts voor de ongeveer 5.000 nieuwe Rijswijkers.

Geen tunnel voor Prinses Beatrixlaan
De doorstroming op de Prinses Beatrixlaan is slecht en geeft overlast. Bij de Churchillaan en de Generaal Spoorlaan zorgen de stoplichten voor veel files. Het beste is een ondertunneling, maar die kost 240 miljoen euro. In het voorstel is er voor gekozen om de rijbanen, die nu 100 meter uit elkaar liggen, direct naast elkaar te leggen. Dat scheelt in beide richtingen een kruispunt, wat de doorstroming ten goede komt. Dit kost 30 miljoen euro.

Kwaliteit van wonen moet voorop staan
Al tijdens de bijeenkomst werden vraagtekens gezet bij de gekozen aanpak voor de Prinses Beatrixlaan. Nu al is er een slechte doorstroming. Met alle nieuwe bewoners bij de Bogaard en de bewoners van nieuwe bouwprojecten in Den Haag Zuid-West zal het verkeer op de Beatrixlaan alleen maar drukker worden. Reden om de optie van de tunnel toch nog eens door te rekenen.