Slagers Vak Opleiding zelfvoorzienend door zonnepanelen

In totaal zijn er 270 stuks zonnepanelen geplaatst op het pand van de Slagers Vak Opleiding aan de Rijswijkse Diepenhorstlaan 3. Hier zijn ook de Koninlijke Nederlandse Slagers  gehuisvest. Met deze zonnepanelen kunnen naar verwachting 70.000 Kilowatt per jaar worden opgewekt, wat genoeg is om voor wat betreft energie zelfvoorzienend te zijn. Er blijft dan nog een ruim overschot opgewekte stroom over om terug te storten op het energienet.

Bijdrage leveren aan duurzaam milieu
Het klimaatakkoord van Parijs stelt dat de transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem ‘van iedereen’ is. De transitie is een gezamenlijke opgave van burgers, (netwerk)bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en de wereld van kennis en wetenschap. Met deze opgave in gedachte heeft de KNS ervoor gekozen de zonnepanelen te plaatsen om zo een bijdrage te leveren aan een duurzaam milieu. Daarmee geeft KNS ook invulling aan de eigen kernwaarde voor milieu.