Sjaak van der Tak verkenner voor nieuw Rijswijks college

De lijsttrekkers van de Rijswijkse partijen in de nieuwe gemeenteraad hebben besloten om de Sjaak van der Tak, de voormalig burgemeester van het Westland te vragen als verkenner. De heer Van der Tak heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn.

Hij gaat gesprekken voeren met de partijen en op basis van onder meer het verkiezingsprogramma bekijken welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een nieuw college. Wanneer de definitieve verkiezingsuitslag bekend zijn na de hertelling van maandag, gaan deze verkenningsgesprekken beginnen.

De heer Van der Tak is lid van het CDA, was raadslid en wethouder van Rotterdam en tot 1 oktober 2017 burgemeester van de gemeente Westland. Nu is hij voorzitter van de tuindersorganisatie LTO Glaskracht Nederland.