Sinterklaasfeest: ‘Laat Rijswijkse inwoners zelf bepalen hoe Piet er uitziet’

De discussie over de viering van het Sinterklaasfeest laait steeds weer een beetje op. Nadat bekend werd dat er dit jaar geen traditionele intocht georganiseerd gaat worden ontstonden er burgerinitiatieven en ook verschillende politieke partijen vinden nu dat er iets moet gebeuren.

Laat de Rijswijkse inwoners het zelf bepalen
De politieke partijen Beter voor Rijswijk en Rijswijks Belang hebben vragen gesteld aan het college over de manier waarop dit feest gevierd moet worden in Rijswijk. Ed Braam van Beter voor Rijswijk: “Blijf af van ons oer Hollands sprookje Sinterklaas en Zwarte Piet. Het is een feest voor jong en oud. Bizar dat een kleine groep gesubsidieerde activisten dit feest jaarlijks weet te verstoren.” Marc Weterings van Rijswijks Belang voegt daar aan toe: “Iedereen is vrij om wel of niet naar een intocht te komen. Ga niet iets aanpassen wat de meerderheid niet wenst. Natuurlijk veranderen tradities, maar laat de verandering aan de liefhebbers over en niet aan de activisten.”

Verzoek tot volksraadpleging
Binnenkort wordt er een dialoogsessie gehouden in de broodfabriek, waar verschillende partijen aan tafel zitten om te praten over hoe het Sinterklaasfeest gevierd zou moeten worden. Volgens Weterings is dit echter maar een klein groepje mensen. Hij heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of alle Rijswijkers bij deze beslissing betrokken kunnen worden middels een volksraadpleging. Ronald van der Meij van Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat dit onderwerp niet politiek gemaakt moet worden en ziet niets in zo’n volksraadpleging. “Het is wat Gemeentebelangen betreft wel aan de inwoners om de inhoud en de vorm van het Sintfeest te bepalen. De uiteindelijke keuze van de organisatie moet wat ons betreft gerespecteerd worden.” Onafhankelijk Rijswijk geeft in een gesprek met Rijswijk.tv aan dat ze vinden dat dit onderwerp niet politiek gemaakt moet worden. Ook Marja Pelzer van Wij. sluit zich hierbij aan. Pelzer: “Wij. is groot voorstander van plannen maken samen met belanghebbenden en dat is precies wat met de dialoog wordt beoogd. Alle partijen gaan samen om tafel om tot een gedragen plan te komen waarbij alle belangen worden meegewogen. Uiteraard is het van belang dat bij de dialoog ook de inwoners en toeschouwers van de intocht betrokken worden via enkele vertegenwoordigers met diverse achtergrond.”

Eerst besluit nemen over intocht en dan pas organiseren
Rijswijk.tv sprak ook met Coen Sleddering van de VVD: “Vorig jaar is de intocht van Sinterklaas ernstig negatief beïnvloedt door politieke inmenging door diverse partijen. Dat leidde tot veel gedoe en een veel te zware politie inzet. We hadden moeten besluiten om geen intocht in Rijswijk te organiseren in 2020 zonder een breed gedragen maatschappelijk initiatief. De VVD is over het algemeen geen voorstander van volksraadplegingen en referenda en wel zeker niet over dit onderwerp. Op deze wijze wordt dit onderwerp nog meer speelbal van de lokale politiek en daar moeten wij zo snel mogelijk vanaf.

Dure bijeenkomst in de Broodfabriek is zonde van het geld
In september vinden er dialoogsessies plaats over de viering van Sinterklaas. Hiervoor is de Broodfabriek afgehuurd en is een partij uit Amsterdam ingehuurd. Marc Weterings is het hier niet mee eens: “Dialoog in Actie houdt zich bezig het verdrijven van Zwarte Piet en heeft er voor gezorgd dat deze uit het straatbeeld van Amsterdam is verdwenen. Deze partij is dus niet onafhankelijk en heeft ook niets met Rijswijk te maken.” De VVD vindt ook dat een nieuwe discussie met een partij die door meerdere partijen als niet neutraal gezien wordt niet handig is. Sleddering: “Ik ben daarnaast ook verbaasd over het feit dat bijeenkomsten met ondernemers over de nieuwe economische visie voor Rijswijk niet door konden gaan vanwege de Corona situatie, maar kennelijk deze bijeenkomsten over de intocht wel. De VVD vindt net als Beter voor Rijswijk en Rijswijks Belang dat het bedrag dat uitgegeven wordt voor deze dialoogsessie zonde is van het geld.