Schoon, heel en veilig winkelgebied Oud Rijswijk

Winkelgebied Oud Rijswijk heeft opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dat geeft aan alle betrokken partijen, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk, Politie eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in het winkelgebied te verbeteren.

Ruim 80% heeft veilig gevoel
Afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om Winkelgebied Oud Rijswijk schoner en veiliger te maken. Onder andere zijn de parkeerrouteaanduiding verbeterd. De politie en de gemeente hebben diverse preventieacties uitgevoerd, de gemeente geeft extra aandacht aan het schoonmaken van het winkelgebied en verduidelijken dat fietsers te gast zijn in het voetgangersgebied. Onder de ondernemers heeft ruim 80% een veilig gevoel in winkelcentrum Oud Rijswijk. Ook uit de cijfers van politie blijkt dat het winkelcentrum Oud Rijswijk minimaal te maken heeft met criminaliteit. Kortom de veiligheid van ondernemers en consumenten is goed op orde.

Ook voor toekomst diverse maatregelen
Ondanks deze positieve resultaten blijft de KVO werkgroep geïnspireerd om ook de komende drie jaar diverse maatregelen uit te voeren om het winkelgebied nog verder te verbeteren op de gebieden schoon, heel en veilig. Zo zijn er diverse preventiemaatregelen omschreven om zowel de ondernemers als consumenten bewust te maken van mogelijke risico’s. De consumenten worden proactief geïnformeerd over preventiemaatregelen op het gebied van fietsendiefstal, zakkenrollerij en diefstal uit auto’s. Ondernemers volgen trainingen om correct om te gaan met agressief gedrag en winkeldiefstal. Het laatste deel van de parkeerrouteaanduiding op de Haagweg wordt gerealiseerd. Er wordt gekeken of het aantal fietsstallingen uitgebreid kan worden.

Foto:(Erwin Dijkgraaf) Burgemeester Michel Bezuijen reikt de KVO-certificaten uit aan de leden van de werkgroep KVO winkelgebied Oud Rijswijk. Van links naar rechts: Vivienne Medik (EZ gemeente Rijswijk), Michel Bezuijen(Burgemeester), Nicolet van Graafeiland(Voorzitter Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk), Eric Wilderbeek (Centrummanager winkelgebied Oud Rijswijk), Marian Zaal(Politie teamchef Rijswijk), Duncan van de Laar(Teamhoofd bij Veiligheidsregio Haaglanden).