Schoolspullenpas voor 667 Rijswijkse kinderen

667 Rijswijkse kinderen kunnen met goede schoolspullen naar school dankzij de Schoolspullenpas 2016. De Schoolspullenpas wordt ieder jaar door de gemeente verstrekt aan Rijswijkse kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Met de pas kunnen zij voor het nieuwe schooljaar schoolspullen kopen bij de aangesloten winkels.

Dit jaar hebben 667 kinderen de Schoolspullenpas aangevraagd. Het totaal aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar dat een Ooievaarspas heeft en daarom in aanmerking komt is 802. Het bereik van de schoolspullenpas komt daarmee dit jaar op 83%. De Schoolspullenpas is onderdeel van het Rijswijkse armoedebeleid. De pas moet voorkomen dat kinderen van gezinnen met een laag inkomen in een achterstandsituatie komen. Wethouder Lugthart ( Sociale Zaken): “Kinderen moeten gelijkwaardig mee kunnen doen op school en de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ook kinderen die opgroeien in een huishouden waar weinig geld is of waar schulden zijn. Met de schoolspullenpas bieden we alle kinderen dezelfde kansen. Ons streven is dat we komend jaar ook de kinderen die de pas nu niet hebben aangevraagd, zullen bereiken.”

Naast de schoolspullenpas verstrekt de gemeente aan kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar van ouders met een laag inkomen ook eenmalig een computer, laptop of tablet en computertoebehoren zoals een printer, ter waarde van maximaal € 400,-. “Om goed te kunnen meekomen op school, is het voor kinderen belangrijk dat zij ook een computer hebben. Met een computer kunnen ze informatie opzoeken en uitwisselen met klasgenoten, spreekbeurten voorbereiden en werkstukken of presentaties maken”, aldus Lugthart.

Sinds de start van de computerregeling (15 augustus 2016) zijn er zo’n 200 aanvragen gedaan, waarvan er ruim 180 zijn toegekend. De meeste aanvragen kwamen binnen in de eerste anderhalve maand.

Voor kinderen die in aanmerking komen, maar voor wie nog geen computer is aangevraagd, kan dat alsnog. Stuur hiervoor een aanvraagformulier op met een pro forma nota (een voorlopige factuur die nog niet is betaald) of prijsopgave van de winkel waar je de computer wilt kopen. Voeg ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij.

Het aanvraagformulier staat op rijswijk.nl (typ ‘computer kind’ in het zoekveld). Wie (nog) niet over een computer beschikt kan het formulier telefonisch opvragen bij de gemeente op nummer 14 070

 

Foto: Erwin Dijkgraaf