Schoolband Rijswijkse Petrusschool gestart

Op de Petrusschool in Rijswijk zijn de eerste lessen aan de schoolband gestart. Elf kinderen van de Petrusschool gaan 8 weken lang samen muziek maken na schooltijd. Momenteel lopen ook de aanmeldingen voor een schoolband van de Elsenburgschool en ’t Prisma en zijn er plannen om een doorstart te geven aan de schoolbands op de Rehoboth en de Snijdersschool.

Op de scholen is Trias actief met cultuuronderwijs onder schooltijd. Nu worden ook buiten schooltijd muzieklessen gegeven. Met de schoolbands willen de scholen en Trias niet alleen de muzikale vaardigheden van de leerlingen versterken, maar wordt ook gewerkt aan samenwerking, luisteren naar elkaar, groepsbinding en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar. De schoolbands worden begeleid door professionele bandcoaches van Trias.

De kinderen spelen diverse instrumenten in de bands, zoals drums, gitaar of keyboard. De eerste les op de Petrusschool was een groot succes. Komende weken gaan de leerlingen aan de slag met het aanleren van een aantal nummers. Aan het einde vindt er natuurlijk een presentatie plaats, de kinderen van de Petrusschool band laten tijdens het Open Doek aan ouders en andere leerlingen zien wat ze hebben geleerd.

Kinderen van de Elsenburgschool en ’t Prisma kunnen momenteel inschrijven voor deelname aan een gezamenlijke schoolband. Bijzonder aan deze muziekband is dat er kinderen van zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs meedoen. Trias vindt het belangrijk dat cultuuronderwijs toegankelijk is voor iedereen, ook voor kinderen met speciale leerbehoeften. Inmiddels heeft Trias jarenlange expertise in het werken met het speciaal basisonderwijs en voert een inclusief beleid in het onderwijs en in de vrije tijd.

Meer informatie over Trias vind je op www.stichting-trias.nl