Scholen vrij bij invulling Zwarte Piet

De Laurentiusstichting in Den Haag waar ook de Pyramide, Maria , Petrus- en Godfried Bomansschool in Rijswijk onder vallen is van mening dat er niets mis is met het Zwart van Zwarte Piet en laat het aan de scholen zelf over hoe ze Zwarte Piet vorm geven. Wel verwachten ze dat hierbij overlegd wordt met de ouders op de betreffende scholen.
Dit kwam naar voren in een gesprek van het bestuur met Het Sint en Pietengilde. Wel geeft het bestuur aan dat zij achter het standpunt staat van het College voor de rechten van de mens, dat de scholen er voor moeten waken dat er geen combinatie van discriminatoire factoren wordt gebruikt waardoor de Zwarte Piet wel een negatieve stereotypering kan zijn. Hierbij doelt men bijvoorbeeld op zaken als overdreven groot geschminkte lippen buiten de eigen lipgrens en dat de vertolkers niet aan krompraat doen. Marc Giling van het gilde: ”Zij zijn het ook met ons eens dat de huidige Zwarte Piet allang niet meer voldoet aan dergelijke zaken en in die zin al jaren een acceptabele Zwarte Piet is”