De Schoffel blijft en wordt ingepast in RijswijkBuiten

Tussen de Gemeente en volkstuinvereniging De Schoffel werd al geruime tijd overleg gevoerd. De Schoffel wil graag doorgaan op de huidige locatie. Een locatie die inmiddels als bestemming woningbouw heeft. Nu is er een oplossing waar beide partijen blij mee zijn. “De inpassing van de Schoffel heeft meerwaarde voor RijswijksBuiten”, aldus Ronald van der Meij, tot voort kort verantwoordelijk wethouder.

Gemeenteraad unaniem akkoord
Tijdens de vergadering gisteren heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het definitieve behoud van de volkstuinvereniging De Schoffel in RijswijkBuiten. Het raadsvoorstel hiertoe is nog onder het vorige college onder verantwoordelijkheid van inmiddels oud-wethouder Ronald van der Meij van Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) voorbereid.

Eindelijk duidelijkheid voor De Schoffel
Ronald van der Meij: “Na 10 jaar onzekerheid voor de volkstuinvereniging waarvan de laatste 4 jaar keihard met het verenigingsbestuur gewerkt is aan een inpassingsvariant, is er nu eindelijk duidelijkheid. Van de huidige tuinen blijft circa 75% behouden en worden deze zodanig in de wijk RijswijkBuiten ingepast dat De Schoffel niet alleen voor de tuinders zelf maar ook voor de buurt van toegevoegde waarde zijn”.

Schoffel wordt groene schakel
Het volkstuinencomplex wordt toegankelijk voor voetgangers en fietsers waarbij het complex tevens een mooie groene “schakel” zal vormen tussen de stadsparken Wilhelminapark en Elsenburgerbos en de woningbouwontwikkeling in Pasgeld. Deze schakel komt bovendien extra tot zijn recht door middel van de aanleg  van fietsroutes en een fietstunnel onder het spoor tussen het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos ter hoogte van de Schoffel. Het vorige college legde hiervoor de financiële middelen vast bij de MRDH. Daarnaast worden de geplande woningen langs de Lange Kleiweg ter hoogte van de Schoffel nu mooi aangesloten worden op het complex.

Tuinders De Schoffel  akkoord
Ronald van der Meij: “Ik ben blij dat inmiddels ook de leden van de vereniging in grote meerderheid met het voorstel hebben ingestemd. Voor GBR komen wij hiermee een belangrijke verkiezingsbelofte na die wij in 2014 hebben gedaan naar onze kiezers”.