Samenwerking over jeugdgezondheidszorg in Zuid Holland West

Acht gemeenten in onze regio hebben vandaag een afspraak getekend om samen te werken op het terrein van jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. Voor Rijswijk gebeurde dit door wethouder Marloes Borsboom. Door dit in alle gemeente op dezelfde manier te doen, gebeurt het beter. De wethouders jeugdgezondheidszorg komen tenminste driemaal per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen over jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland West te bespreken. De gemeente die meedoen zijn Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Wassenaar en Zoetermeer.