Samen wonen in Rijswijk, voor jong en oud!

Betaalbare starterswoningen, vaker voorrang voor Rijswijkers bij toewijzing van sociale woonruimte en woonruimte op maat en naar wens voor ouderen. Onafhankelijk Rijswijk vindt het belangrijk dat mensen in de buurt van hun familie en vrienden kunnen (blijven) wonen. Als jongere die net uit huis is, wil je met enige regelmaat thuis komen eten – en je wasgoed meebrengen. Jonge ouders vinden het fijn dat familie even kan oppassen op de kinderen. Ouderen vinden het vaak erg fijn als de (klein)kinderen en vrienden regelmatig op bezoek kunnen komen. Voor de gezelligheid, of om een klein klusje te kunnen doen, zoals het recht leggen van een stoeptegel. De inzet van creatieve woon-zorgvormen biedt kansen: door grotere sociale en maatschappelijke betrokkenheid wordt het risico op vereenzaming van ouderen verkleind. Onafhankelijk Rijswijk heeft hierover uitgesproken en concrete ideeën opgenomen in haar verkiezingsprogramma!

Percentage betaalbare starterswoningen
Sinds de huizenmarkt weer is aangetrokken, is het voor jonge kopers bijna onmogelijk geworden om betaalbare woonruimte te vinden. Wij vinden dat de gemeente daar een belangrijke rol in moet spelen. In de huidige nieuwbouwprojecten worden voornamelijk huizen gebouwd in het duurdere segment. Deze leveren relatief meer op voor de projectontwikkelaars. Hierdoor zijn deze huizen vaak te duur voor jonge starters. De gemeente zou bijvoorbeeld bij de aanbesteding van woningbouwprojecten, de voorwaarde kunnen opnemen dat een bepaald percentage van de nieuwe woningen beschikbaar komt voor starters op de woningmarkt in een specifiek prijssegment.

Bij het toewijzen van woningen in de sociale huursector moet volgens Onafhankelijk Rijswijk meer Rijswijkers voorrang worden gegeven. Het huidige maximale percentage dat binnen de afspraken in de sociale sector met voorrang kan worden toegewezen is 25%. Maar dat ‘urgentiebeleid’ wordt niet ten volste benut voor lokale toewijzing. Onafhankelijk Rijswijk wil dat dat percentage minimaal verdubbelt, en de benutting van dit urgentiebeleid ook daadwerkelijk wordt geïntensiveerd. Zo maken Rijswijkers meer kans op woningen in Rijswijk – dichtbij hun vrienden en familie.

Ook vindt Onafhankelijk Rijswijk dat de gemeente ouderen enerzijds moet ondersteunen die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven. Zo dringen wij aan op behoud en intensivering van de wijkverzorging. Ouderen die niet thuis willen of kunnen blijven, moeten kunnen doorstromen naar passende woonruimte of woon-zorgcombinaties in de buurt. Daarbij is de totstandkoming van innovatieve woonconcepten (zoals bv. Geworteld Wonen in RijswijkBuiten) een belangrijk speerpunt van Onafhankelijk Rijswijk. Door creatief en sociaal om te gaan met wonen wordt maatschappelijke betrokkenheid vergroot en vereenzaming voorkomen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat er voor iedereen in Rijswijk gepaste woonruimte te vinden is!