Ruimte voor verbetering van Rijswijks parkeersysteem

Parkeerbeleid staat bij Rijswijkers hoog op de agenda. Volgens een recente enquête in de top-10 van belangrijke zaken. Bewoners en gemeenteraad hebben knelpunten aangedragen en suggesties gedaan. Veel knelpunten zijn opgepakt, maar een nieuwe uitvoeringsagenda is nodig. Het college heeft hiervoor een concept laten opstellen en legt deze voor aan de gemeenteraad.

Belangrijk je auto goed kwijt te kunnen
Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Je auto op een goede manier kwijt kunnen, is voor inwoners belangrijk. Dat is ook wat ik mee heb gekregen in de vele gesprekken met bewoners hierover. En ik denk dat dit de komende jaren ook wel zo blijft. Het kan altijd beter en gelukkig zijn we wel op de goede weg.”

Kritiek bij inwoners, ondernemers en politiek
In februari 2017 is de gemeente Rijswijk overgeschakeld naar een systeem van gefiscaliseerd en digitaal parkeren. Bij de invoering van dit systeem ontstond er kritiek onder inwoners, ondernemers en in de politiek. Het parkeerregime is mede op aandringen van de gemeenteraad en bewoners aangepast per september 2017. Nu anderhalf jaar na de overschakeling presenteert het college de beleidsevaluatie.

Schaarse parkeerruimte in de stad eerlijk verdelen
De centrale vraag van deze was: doet dit parkeerregime waarvoor het is ingericht? Verdeelt het op een eerlijkere manier de schaarse parkeerruimte in de stad, voor onder andere bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers, werknemers en ondernemers? De hoofdconclusie is: Ja, dit systeem werkt beter dan het vorige systeem, alleen is het systeem nog niet optimaal ingericht.

Aanbevelingen voor verbetering
Er worden in de evaluatie dan ook aanbevelingen gedaan om dit doel van het parkeerbeleid beter te behalen. Zo is in het algemeen de parkeerdruk in wijken afgenomen, maar in sommige wijken wel onvoldoende om te kunnen spreken van een succes. Ook de straten grenzend aan betaald parkeergebieden ervaren overlast. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen te treffen. Hierover wil het college in gesprek met de gemeenteraad en belanghebbenden.

Blijven monitoren of het klanten zijn die kort parkeren
Ook de reductiezones (gebieden zoals sportaccommodatie, waar de eerste 2 /3 uur niet betaald hoeft te worden) functioneren. Wel ontstaat hier met enige regelmaat een hoge parkeerdruk. Zeker in de winkelgebieden is het belangrijk goed af te blijven monitoren of het voornamelijk klanten zijn die daar kort parkeren.