Romke Jan de Vries: Werken aan een gezonde, duurzame stad

Een van de jongeren op de kandidatenlijst van GroenLinks Rijswijk is de 27-jarige Romke Jan de Vries. Hij woont sinds vorig jaar zomer in Rijswijk, maar kent de stad al veel langer. “Ik ging als kind al kilometers op de fiets naar de basisschool De Akker in de Muziekbuurt, waar christelijk onderwijs wordt gegeven. Ik ben nog steeds gelovig en heb mij onlangs aangesloten bij een gemeente waar mijn vriendin en ik ons op onze plek voelen; de Leeuwendaalkerk.”

Cultuur, klimaat en participatie
Romke is van oorsprong archeoloog, Inmiddels houdt hij zich niet meer bezig met het verleden, maar met de toekomst. Hij werkt namelijk als trainee bij de provincie Zuid-Holland op het thema klimaat. Het klimaat zal ook zijn speerpunt zijn voor Rijswijk. “In Rijswijk willen we een prettige leefomgeving waarin we kunnen wonen, werken en spelen. Klimaatverandering brengt onze leefomgeving in gevaar, daarom moeten we nu al maatregelen treffen om in de toekomst fijn te kunnen blijven wonen in Rijswijk.”

Een ander thema dat Romke belangrijk vind, is inwonerparticipatie. “Sommige inwoners ervaren een steeds grotere afstand tussen hen en de lokale politiek. Veel beslissingen over de eigen directe omgeving van inwoners worden gemaakt zonder de mening te vragen van die inwoners. Dat moet anders, op wijk- en buurtniveau wil ik inwoners betrekken bij het inrichten van hun eigen leefomgeving.”

Een toekomstbestendige stad
Romke wil werken aan een gezonde, duurzame stad van de toekomst. Volgens hem moeten we nog veel stappen als stad maken om energieneutraal en klimaatbestendig te worden. Deze thema’s zijn volgens hem partij overschrijdend en kunnen we alleen met elkaar oplossen.

“Mocht je mij zien lopen, spreek me vooral aan! Ik ga graag met je in gesprek en ik ben benieuwd naar jouw ideeën voor Rijswijk.”