Romeinse verdedigingswerken in Nederland

Dr. Martin Boerman, classicus, historicus en econoom vertelt op dinsdag 29 januari in de Hofrustkapel aan de Laan Hofrust 21, over de omvangrijkste twee werelderfgoederen van de UNESC. Op nummer 1 de Chinese muur en als 2e de Limes, die het Romeinse rijk afbakende van het vrije Germanië. Het Romeins-Germaanse grensgebied tussen Donau en Rijn. In Nederland stonden ze in Alphen, Vechten, Utrecht en Nijmegen.

Grenslijn van 550 kilometer
Ondanks een lengte van zo’n 550 kilometer, veel archeologische vondsten en ruim een eeuw lang intensief onderzoek zijn de meeste vragen rondom deze grens nog steeds onbeantwoord. In de lezing gaat de spreker in op het bijzondere concept van deze grens, de geschiedenis ervan en een aantal belangrijke onderzoeksvragen. Bovendien doet hij verslag van de hoogtepunten van een reis langs deze grenslijn. (www.Romeinselimes.nl)