Rolstoelers krijgen hulp op Station Rijswijk

Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, heeft toegezegd dat er persoonlijke assistentieverlening komt op Station Rijswijk om mensen met een rolstoel in en uit de trein te begeleiden. Zij verklaarde dat naar aanleiding van vragen van de kamerleden Smaling (SP) en De Boer (VVD) over toegankelijkheid van het spoorvervoer en op NS-stations.

Sharon Dijksma: “Mijn inzet is erop gericht de zelfstandige toegankelijkheid te bevorderen. Omdat dit doel niet in enkele jaren bereikt kan worden wordt het aantal stations met assistentieverlening de komende jaren verder uitgebreid. Daarvan krijgt station Rijswijk nog dit jaar assistentie.”

Daarnaast stromen met ingang van de nieuwe dienstregeling (december 2016) bij NS nieuwe sprintertreinen in die voorzien zijn van een goede schuiftrede. Op de lijnen waar deze treinen gaan rijden treedt daardoor een verbetering op voor mensen met een rolstoel. Verder bereidt NS de inbouw voor van een nieuwe schuiftrede in alle bestaande sprinters van het type Sprinter Light Train (131 treinen). “Als dit traject is afgerond, zal dit eveneens een groot effect op toegankelijk reizen krijgen. Ik wil samen met NS en ProRail bekijken hoe de zelfstandige toegankelijkheid zich in Nederland ontwikkelt en op grond daarvan besluiten of er aanleiding is om de assistentieverlening nog verder uit te breiden”, aldus Dijkstra.