Rol van Rijswijkse kerken anno 2017

Eeuwenlang had de kerk een grote maatschappelijke rol. Wat is die rol anno 2017 en wat zijn de kansen voor de toekomst. Vijf deskundigen gaan hierover op zondagmiddag 26 november om 16.00 uur in de Hofrustkapel, Laan Hofrust 21,  in debat met elkaar en het publiek.

Aan het debat nemen deel Leendert Verheij (president van het Gerechtshof in Den Haag), Marloes Borsboom (wethouder van o.a. sociaal cultureel werk in Rijswijk), Pier Tolsma (diaken van de R.K. parochiefederatie Vlietstreek) en Leendert Verzijden (voorzitter Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk). De gespreksleider is Davo van Peursen (voorganger van de Hofrustkapel).

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van 750 jaar kerk in Rijswijk en is voor iedereen toegankelijk.