RIVM: Geen risico rubberkorrels op kunstgrasvelden

In Rijswijk worden rubberkorrels ingestrooid op kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen. Dit rubber heeft het milieukeurmerk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit instituut stelt dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten.

Het RIVM geeft gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat. De gemeente ziet nu geen aanleiding om maatregelen te treffen. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat de kunstgrasvelden dezelfde eigenschappen krijgen als een natuurgrasveld.

In opdracht van de Europese Commissie wordt momenteel onderzoek verricht naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid. De resultaten hiervan worden rond februari 2017 verwacht.