Rijswijkse woningmarkt voor lage inkomens zit in de knel

In Rijswijk wordt veel gebouwd en snel verkocht. Maar de vraag naar sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen is onverminderd groot en de wachttijden lang. Hierover ging een themabijeenkomst van Groen Links Rijswiik vanavond in de campagnewinkel in de Herenstraat. Anneloes van Hunnik, namens GroenLinks lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, ging hierop in.

Woningvoorraad is niet evenwichtig verdeeld
Ook is er een probleem voor huur- en koopwoningen die in een net iets hogere categorie zitten. Dat is een probleem bijvoorbeeld voor veel gezinnen die te krap wonen en voor starters en geldt in veel gemeenten in de Randstad en dus ook in Rijswijk. Ook de kwaliteit van de goedkopere woningvoorraad dat aandacht moet hebben. Duidelijk is dat GroenLinks Rijswijk wil dat de komende vier jaar er ook  ook voor lage inkomensgroepen voldoende woningen beschikbaar moeten zijn.