Rijswijkse Uitdaging maandag van start

Maandag zullen wethouder van cultuur, Marloes Borsboom, en voorzitter Ineke van der Wel samen met enkele Rijswijkse ondernemers om 17:00 de officiële opening verzorgen van de Rijswijkse Uitdaging.

De Rijswijkse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld). Het is een ondernemersnetwerk dat dóet.

In ruim zestig andere gemeenten is dit initiatief succesvol. De Rijswijkse Uitdaging stimuleert bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Voorzitter van dit voor Rijswijk nieuwe initiatief is oud-burgemeester Ineke van der Wel.

Rijswijk.tv heeft zich in juli van dit jaar reeds verbonden aan de Uitdaging. Door zitting te nemen in de matchgroep en verslag van de activiteiten en matches van de Rijswijkse Uitdaging kunnen organisaties aan elkaar verbonden worden. Het concept van de Uitdaging past perfect bij de wens van Feel Good Radio om een podium te geven aan lokale Rijswijkse initiatieven.

Meer informatie: www.rijswijkseuitdaging.nl