Rijswijkse sport wacht al ruim 10 jaar op nieuwe sporthal

Rijswijk met twee sportclubs van nationaal niveau, straks met 65.000 inwoners, doet het nog steeds met twee zwaar verouderde sporthallen. De een 40 jaar en de ander bijna 50 jaar oud. “Menig tegenstander komt enigszins verbaast bij ons binnen in de Van Zweedenzaal. ‘Speelt hier die vereniging met de vele landstitels nog steeds op dat te kleine veldje’ hoor je ze zeggen”, aldus Arend-Jan van der Lely, van Lokomotief. Hij verwoordt de wens van 10 sportverenigingen: “Maak haast met het nieuwe sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan”. Vanavond staat het op de agenda van de gemeenteraad.

Rijswijkse sport komt er bekaaid af
Er zijn niet makkelijk gemeenten van de omvang van Rijswijk te vinden die wat betreft binnen sportfaciliteiten er zo bekaaid afkomen. De Marimbahal is gebouwd en 1970 en de Van Zweedenhal in 1978. Dat was een periode dat Rijswijks sportstad van Nederland werd. Het Rijswijkse Blokkeer werd tussen 1974 en 1978 vijf maal achtereen kampioen van Nederland.

Pappen en nathouden
In die succesjaren jaren was er visie op de sport in Rijswijk. De laatste 10 jaar is het vooral pappen en nathouden. De Marimbahal en de Van Zweedenzaal zijn bouwkundig sterk verouderd en voldoen niet meer aan de sporttechnische eisen van deze tijd. In beide hallen wordt door de basketbal- en de volleybalvereniging met dispensatie vanuit de bonden gespeeld. Het is dus eigenlijk verwonderlijk dat Lokomotief en InterRijswijk op nationaal niveau titels binnen halen.

Tempo maken met nieuwe sportcomplex
Er zijn nu vergevorderde plannen een sportcomplex met twee nieuwe hallen, waar de toekomstige geschiedenis van een tiental Rijswijkse sportclubs geschreven kan worden. “De behoefte aan een duurzaam en toekomstbestendig sportcomplex wat voldoet aan de eisen vanuit de sportbonden heeft geleid tot de ontwikkeling van dit complex.”, aldus de gemeente in haar voorstel. Na de aanbesteding is de start van de bouw gepland in het 4e kwartaal van 2019, zodat het sportcomplex in het vierde  kwartaal van 2020 opgeleverd kan worden.