Rijswijkse scholieren maken Rijswijk schoon

Leerlingen van basisscholen CBS de Melodie, Wethouder Brederodeschool en De Petrusschool zorgen vier weken lang voor een nóg schoner Rijswijk tijdens De Afvalrace.

Wethouder Armand van de Laar betaalt uitje naar Jumpsquare
De groepen 6,7 en 8 van CBS de Melodie wonnen de race en mogen nu op kosten van Wethouder Armand van de Laar naar Jumpsquare.

Rijswijk is de grote winnaar
Natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn, maar eigenlijk is vooral Rijswijk de grote winnaar. Rondom de drie scholen werd het afgelopen weken schoner en mooier. Dat gebeurde niet zomaar, want de leerlingen van de drie scholen deden vol enthousiasme mee met De Afvalrace. Wethouder Armand van de Laar noemde de leerlingen een voorbeeld voor alle Rijswijkers en reikte op 17 juli de prijs uit aan de afvalverzamelaars van CBS de Melodie. Zij zorgden voor de grootste verbetering van de omgeving rond hun school.

Alle scholen in Rijswijk gaan meedoen
De drie deelnemende scholen dienen eigenlijk als start van een stadsbrede Afvalrace. Na dit grote succes wordt dan ook het doel gesteld om na de zomervakantie met alle Rijswijkse basisscholen te gaan afvalracen. De gemeente voorziet de deelnemende scholen dan van afvalknijpers en zakken, de leerlingen houden een afgebakend gebied rondom de school schoon.

Actieplan Rijswijk Schoon
De Afvalrace is meteen een mooie kick-off van een veel groter plan: Rijswijk Schoon. Dit plan is op maandag 15 juli door het college van B en W vastgesteld en moet Rijswijk veel schoner gaan maken. De focus ligt daarbij op drie soorten vervuiling: zwerfafval, het bijplaatsen van afval bij containers en het illegaal dumpen van grofvuil in de openbare ruimte. Voor elk van deze soorten vervuiling zijn er acties gepland.