[VIDEO] Rijswijkse raad kiest voor bevordering gezondheid inwoners

De gemeente heeft de wettelijke opdracht om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. De gemeente heeft de taak om hiervoor een gezondheidsbeleid op te stellen. Deze ‘nota’ is afgelopen dinsdag goedgekeurd in de raadsvergadering.

Samenwerken om gezond gedrag te bevorderen
Voldoende beweging, gezond eten, niet roken en een matiger gebruik van alcohol worden daarom zoveel mogelijk gestimuleerd. Daarnaast wordt ingezet op een nauwe samenwerking tussen volksgezondheid, zorg, welzijn, onderwijs & cultuur en sport & bewegen om mensen naar gezonder gedrag te begeleiden. Belangrijk is hierbij ook de voorbeeldfunctie die we als gemeentelijke organisatie vervullen.