Zijn Rijswijkse ouderen in veilige handen

Het CDA-Rijswijk wil onderzoek om inzicht te krijgen in het aantal slachtoffers van mishandeling van ouderen in Rijswijk en wil weten of de maatregelen om mishandeling en uitbuiting tegen te gaan voldoende zijn. Ook vraagt het CDA zich af of de ondersteuning voor mantelzorgers wel voldoende is en of er aanvullende actie nodig is. Raadslid Johanna Besteman vraagt dit aan het college van B & W.

‘Geweld hoort nergens thuis’
Zij stelt deze vragen naar aanleiding van nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS waaruit blijkt dat naar schatting ruim een op de twintig thuiswonende ouderen (5,5%) vanaf het 65ste levensjaar te maken krijgt met een vorm van mishandeling. “Wij zijn erg geschrokken van deze cijfers, te meer het hier vaak gaat om kwetsbare ouderen en overbelaste mantelzorgers. We maken ons zorgen over het aantal ouderen dat te maken krijgt met ouderenmishandeling”, aldus het raadslid. “Geweld hoort nergens thuis”, benadrukt zij.