Rijswijkse kinderen mogen van burgemeester ‘krijten’ met Koningsdag

De Rijswijkse APV (Algemene plaatselijke verordening) verbiedt het krijten op straat. Dat staat in artikel 2.42. “Koningsdag komt eraan, de fractie van RijswijksBelang ontving verontrustende berichten van Rijswijkse ouders dat stoepkrijten een boete van €140,- kan opleveren”, stelt Bianca Niesen van de raadsfractie vandeze partij. Vandaar dat ze aan het college vroeg dit verbod uit de APV te halen. Dezelfde dag kreeg ze antwoord: Het blijft in de APV maar wordt – met instemming van de burgemeester – niet gehandhaafd ten aanzien van stoepkrijten door kinderen.

Flinke opschudding
Vooral artikel 2.42.2b heeft in het verleden al voor flinke opschudding gezorgd in Rijswijk. 5 april 2017 wilde D66 Rijswijk ‘krijt’ en ‘kleur’ schrappen uit de APV. Tijdens een stemming in de gemeenteraad werd dit voorstel met 21 tegen 7 stemmen verworpen. In haar schriftelijke vragen naar de gemeente toe stelde Niesen dat het verbod RijswijksBelang betreurt en van mening is dat wanneer kinderen kunnen stoepkrijten dit bevorderlijk is om in de buitenlucht te zijn. ( buiten spelen!).

Verbod blijft in APV
“Wij vroegen een aanpassing zodat het gebruik van stoepkrijt door kinderen onder begeleiding van volwassenen mag als dat na gebruik weer verwijderd wordt tijdens evenementen zoals bv. Koningsdag, Straatspeeldag en overige kinderevenementen/activiteiten”.

Niet handhaven
Bianca: “Het voorstel om het woord krijt in artikel 2.42 lid 2 sub b te schrappen heeft niet de instemming van de heer Bezuijen. Dit heeft er altijd in gestaan en er zal ten aanzien van stoepkrijten van kinderen niet gehandhaafd worden. Het artikel is dus niet op toepassing van kinderen die willen stoepkrijten, maar op volwassenen die bij voorbeeld protestleuzen/ lelijke kreten of tekens op gebouwen kliederen etc. dus bespaar je de moeite er worden geen kinderen opgepakt! RijswijksBelang