Rijswijkse Jongeren-raadsvergadering online te volgen

Op donderdag 22 februari is de aftrap met een jongeren-raadsvergadering. Loco-burgemeester René van Hemert zit het raadsdebat voorzitten. Scholieren van het Rijswijks Lyceum, ROC Mondriaan en het Wellantcollege gaan met elkaar in debat, ondersteund door de Rijswijkse gemeenteraadsleden.

De vergadering is voor  iedereen van 13.30 tot 15.00 uur online te volgen op https://rijswijk.raadsinformatie.nl.

Actieve rol voor jongeren bij verkiezingen
Rijswijkse jongeren krijgen een actieve rol bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De gemeente Rijswijk zet in op een hogere opkomst van jongeren en een sterkere betrokkenheid bij de lokale democratie. De komende zes weken wordt samen met jongeren en met scholen een uitgebreid activiteitenprogramma georganiseerd. Gemeenteraadsleden komen in de klas de standpunten van hun partij toelichten en vertellen wat hun werk inhoudt.