Gebruikers alternatieve zorg krijgen geld terug

Rijswijkers die gebruik maken van acupunctuur, homeopathie, chiropractie en natuurgeneeskunde hebben recht op BTW teruggave. Op reguliere zorg zit geen btw heffing. Om patiënten te ontmoedigen andere zorg te kiezen werd in 2012 door de overheid een BTW tarief van 21% in het leven geroepen op de zogeheten ‘alternatieve geneeswijzen’.

Roland Pluut, woordvoerder voor de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur (NVPA),: “Gezondheid heeft te maken met hoe je wil leven. Deze keuze moet je zelfstandig kunnen maken, zonder daarvoor extra kosten in rekening gebracht te krijgen.”

Patiënten voerde stevige campagnes om hun behandelingen weer vrijgesteld te krijgen van btw. En met succes, want in 2015 oordeelde de rechter dat de heffing in strijd is met de EU-richtlijn. De rechter stelde ‘gelijke kwaliteit’ als norm voor de btw-vrijstelling. Dit is nu in nieuw beleid opgenomen, waarbij een eerste aanzet tot kwaliteitsborging van de alternatieve zorg is gezet. Meer dan 200 miljoen euro aan btw heeft de overheid ten onrechte ontvangen in de periode van januari 2013 tot april 2016. Ondanks de uitspraken van de rechter zijn de patiënten die dit uiteindelijk betaalden nog niet gecompenseerd.

“Met de nieuwe actie laten de patiënten weer van zich horen. Niet alleen vanwege de compensatie, maar vooral ook om aan de overheid een signaal af te geven. Een signaal dat vrijheden, zoals de vrijheid zelf over je zorg te mogen beslissen, niet zo maar aangetast mogen worden.”, aldus Pluut.

In aanmerking komen voor teruggaaf van teveel betaalde btw gelden kan middels inschrijving via deze link.