Rijswijkse Bruggen tijdens de spits niet openen

Onafhankelijk Rijswijk heeft een brief gestuurd aan Provinciale Staten waarin de partij vraagt om het tijdvak rondom de spits, waarin de bruggen in Rijswijk niet mogen worden geopend, te verruimen.

Forenzen veel vaker dan afgesproken hinder
Op dit moment ondervinden forenzen veel vaker dan afgesproken hinder van openstaande bruggen. De bediening van de bruggen is in handen van de Provincie Zuid-Holland. Er bestaan afspraken tussen gemeente en de provincie over het gesloten houden van de bruggen tijdens de spitstijden.

Milieuoverlast
Recente klachten en foto’s tonen aan dat die afspraak met regelmaat onvoldoende wordt gehandhaafd, waardoor de brug toch op (of rond) de spitstijden openstaat. Dit veroorzaakt grote (milieu)overlast en onveilige situaties in het Rijswijkse verkeer, met name door de grote verkeersdrukte in de spits over belangrijke hoofd- en verbindingswegen.