Rijswijkse bewoners wekken met eigen energiecoöperatie hun energie op

In Rijswijk is de eerste energiecoöperatie voor en door bewoners opgericht. De naam is ‘Zon op Rijswijk’ en gaat zelfstandig schone en duurzame energie op te wekken met zonnepanelen op publieke gebouwen, bedrijfspanden en winkelcentra. Alle omwonenden kunnen zich aansluiten, ook omwonenden die geen panelen kunnen plaatsen omdat zij bijvoorbeeld in een huurhuis wonen of omdat het dak niet geschikt is.

Eerste panelen op gemeentewerf
De gemeente stelt  het dak van de gemeentewerf beschikbaar. Op 11 april ondertekenden wethouder Duurzaamheid Marloes Borsboom namens de gemeente  en  energiecoöperatie ‘Zon op Rijswijk’ een overeenkomst voor het plaatsen van de zonnepanelen op het dak. Wethouder Marloes Borsboom is blij met het initiatief. “Door het dak beschikbaar te stellen aan de inwoners dragen we bij aan de brede doelstellingen van de gemeente zoals burgerparticipatie en het opwekken van lokale energie.”

Korting op je energienota
Voor het opwekken van schone energie via een coöperatie heeft de landelijke overheid de postcoderoosregeling opgezet. Hiermee kunnen lokale bewoners gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de bewoners korting op de energienota. De gemeente Rijswijk werkt toe naar een energieneutraliteit en heeft daartoe een grote opgave. Rijswijk zet verschillende stappen om energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen te realiseren. De gemeente heeft zelf ook al 108 zonnepanelen op het dak van de Gemeentewerf geplaatst en verduurzaamt haar eigen maatschappelijke vastgoed.

Meer informatie over de energiecoöperatie ‘Zon op Rijswijk’ is te vinden op www.zonoprijswijk.nl