Rijswijkse bewoners massaal ontevreden over Rijswijk Wonen

Vorige week schreven we naar aanleiding van een noodkreet van bewoners en de politieke partij Rijswijks Belang als eerste over de problemen rondom de flat van Rijswijk Wonen aan de Tubasingel in Rijswijk. Dit onderwerp is vervolgens breeduit in de landelijke pers verschenen. Het onderwerp doet bij veel huurders van Rijswijk Wonen stof opwaaien.

Veel klachten over staat van woningen Rijswijk Wonen
Het Havenkwartier blijkt ook droefenis. Er is schimmelvorming en kelders staan nog steeds onder water omdat afvoeren niet zijn aangesloten. Ook is ventilatie onvoldoende geregeld. Beter voor Rijswijk raadslid Carlos Paredes laat aan Rijswijk.tv weten dat de rechter de huren van vele woningen in het Rembrandtkwartier met terugwerkende kracht aangepast heeft vanwege de slechte staat.

Hoge energiekosten door tocht
Paredes: ‘En daar blijft het niet bij. Bewoners van Te Werve klagen over extreem hoge energiekosten door de tocht die onder de ramen doorkomt. Ook het minimale onderhoud van de groenstroken tussen de gebouwen en het verwijderen van speelattributen zonder vervanging roept vragen op, terwijl er wel servicekosten voor worden betaald’.

Politiek volgt Rijswijk Wonen met kritische ogen
Enkele jaren terug lag de andere grote woningbouwvereniging Vidomes onder een vergrootglas. Nu lijkt het echt mis te zijn met Rijswijk Wonen. Vanuit de politiek wordt het beleid van deze woningbouwvereniging zeer kritisch gevolgd. Paredes: ‘Er wordt geld in Den Haag geïnvesteerd. Hoezo? Worden de bewoners van de sociale woningen in Rijswijk in de steek gelaten?’

Extreme huurverhoging
Paredes vervolgt: ‘Los daarvan waren er klachten in Steenvoorde over de huuraanpassing van eengezinswoningen. Duizend euro voor de blijvers, zevenhonderd euro voor de nieuwe huurders. Voor de blijvers komt dit over als pure discriminatie.

Klachten worden doorgegeven
Beter voor Rijswijk verzamelt alle klachten die bewoners naar hun toesturen en geeft deze door aan Rijswijk Wonen en de afdeling handhaving van de gemeente.