Rijswijkse bedrijfsterreinen zijn veilig en schoon

De bedrijventerreinen Plaspoelpolder, Hoornwijck, Broekpolder en Rijswijk Zuid zijn geslaagd bij de keuring voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat staat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. 85,9% van de ondernemers voelt zich nooit of zelden onveilig op de bedrijventerreinen.

Scherp toezicht op zwerfafval
De afgelopen jaren werden de bedrijventerreinen schoner en veiliger gemaakt. Onder andere zijn de acties uitgevoerd zoals een scherp toezicht op zwerfafval, een inventarisatie blauwe zone’s, een overzicht lijst van beschikbare panden voor verhuur  en ontwikkeling en de informatieverstrekking aan ondernemers onder andere over ondermijning.

Kwaliteit groenonderhoud
Belangrijke actiepunten voor de toekomst zijn: het waarborgen van de kwaliteit van het groenonderhoud, het verbeteren van de infrastructuur en het versterken van de communicatie met ondernemers om de betrokkenheid bij het keurmerk te vergroten.