RijswijksBelang overhandigt klachten over grondwater aan wethouder

Bianca Niesen van RijswijksBelang heeft tientallen mails naar de gemeente gebracht. Het gaat om klachten over grondwateroverlast problemen in Rijswijk. Rijswijksbelang had een oproep had gedaan om alle klachten inclusief straatnamen met foto’s te mailen en is hiermee aan de slag gegaan.

RijswijksBelang verzocht de gemeente om met perceel eigenaren en het Hoogheemraadschap in dialoog te gaan. Om vervolgens tot een plan van aanpak te komen. Wethouder van der Meij heeft toegezegd aan RijswijksBelang het grondwater probleem mee te nemen in de evaluatie gesprekken met deze andere twee partijen.