Rijswijks Belang zoekt steun voor schoner Wilhelminapark

De fractie van Rijswijks Belang gaat in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 3 juli steun vragen aan andere partijen voor een schoner Wilhelminapark. Nu kost het elke zondag € 975 voor een opruimbeurt. De gemeente wil dat oplossen met extra afvalbakken. Rijswijks Belang gelooft dat het om gedrag gaat en wil meer controle en boetes bij overtreding.

Bezoekers laten afval in het park liggen
“Veel bezoekers in het Wilhelminapark laten afval zoals BBQ sets, kolen, borden, bekers, plastic zakjes gewoon liggen”, aldus Marc Weterings van Rijswijks Belang. “Zij maken geen gebruik van de aangewezen afvalbakken.”

Gemeente wil extra afvalbakken plaatsen
Op vragen van hem en Beter voor Rijswijk gaf het college van B&W aan extra afvalbakken te plaatsen in het park. “Dat zal  totaal geen bijdrage leveren aan het  ‘gedrag van deze bezoekers.”, stelt Wererings.

Boete geven van € 140 bij achterlaten van afval
Hij wil in en rond om het Wilhelminapark zo snel mogelijk waarschuwingsborden met daarop dat het achterlaten van afval na het recreëren verboden is. En dat het een boete oplevert van €140,-. Hiervoor vraagt hij om op warme dagen handhavers te laten surveilleren, toezien en controleren van het park, en misbruikers beboeten .