Rijswijks armoedepact krijgt in april gestalte

Kinderen, vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen staan centraal in het Armoedepact dat de gemeente Rijswijk samen met maatschappelijke partners en bedrijven gaat sluiten. Daarnaast besteedt het pact aandacht aan onder meer basisopvang, weerbaarheid en preventie van armoede. Dat maakt de gemeente Rijswijk bekend.

De verschillende aspecten kwamen naar voren tijdens de bijeenkomst Aanpak armoede die onlangs werd gehouden.  De verschillende onderwerpen worden de komende weken verder uitgewerkt. In april sluiten de gemeente en haar partners een armoedepact en beginnen verschillende acties.   “Scholen, het bedrijfsleven en andere relevante organisaties zullen dan ook actief benaderd worden om mee te doen en een bijdrage te leveren aan een Rijswijks armoedepact”, zo laat Myriam Bryson, directeur van Welzijn Rijswijk weten.