Rijswijks Apencentrum gaat gewoon door

Verbijstering alom in Rijswijk. Nadat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Wetenschap aangaf te werken aan de afbouw van het apentestcentrum BPRC aan de Rijswijkse Lange Kleiweg, blijkt er nu weer voor vijf jaar een vergunning is afgegeven voor proeven met 100 rhesusapen, 40 java-apen en 48 marmosets.

Verontwaardiging in Rijswijk
Landelijke dierenrechtenorganisaties hebben de minister een brandbrief geschreven om deze dierenproeven te stoppen. Hier gaan miljoenen euro’s subsidie naartoe, terwijl er voor diervrij onderzoek amper geld is. Op dit moment zijn er 1500 apen in het centrum. Ook in Rijswijk is er fel verzet tegen het centrum.