Rijswijkers krijgen rol bij onderhoud openbaar groen

De inwoners krijgen een rol in het beheer van openbaar groen, dat is het voornemen van het college van B&W. Zij antwoorden dit op schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) over het onderhoud van onze openbare ruimte op het gebied van onkruidbestrijding, maaibeleid en straten en wegen.

Rijswijk maakt beheerplan voor onderhoud
“We gaan een integraal beheerplan opstellen. Participatie krijgt hierin nadrukkelijk een rol. We willen dit plan samen met bewoners vormgeven en onderzoeken momenteel hoe we de bewoners een rol in het beheer kunnen laten spelen”, aldus het college van B&W.

Burgerparticipatie schiet haar rol voorbij
Voor oud-wethouder Stadsbeheer en nu raadslid Ronald van der Meij (GBR) begint deze zogenaamde burgerparticipatie echt zijn doel voorbij te schieten. Van der Meij: “Ik kan mij er niets bij voorstellen dat het aanzien van onze stad er beter van wordt als inwoners voor zich zelf het onderhoud van ons openbaar groen en straten ter hand gaat nemen”.

Openbare ruimte professioneel onderhouden
GBR pleit voor een schone en professioneel goed onderhouden openbare ruimte in de wijken en doorgaande wegen. “Daar betalen Rijswijkers immers ook mede belasting voor”.