Rijswijkers hebben niet veel vermogen

Wie zou verwachten dat inwoners van Voorburg-Leidschendam € 32.500) ruim meer dan twee keer zoveel vermogen hebben dan Rijswijkers (€ 14.100). Dan blijkt uit gegevens van het CBS over 2016. Pijnacker-Nootdorp scoort € 67.800 en het Westland € 60.800. Dat is inclusief de waarde van het eigen huis. Bijna 3 op de 5 huishoudens hadden in 2016 een eigen woning.

De helft van het eigen vermogen vormt de eigen woning 
Die woningen vormden met 57 procent van de totale bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en aanmerkelijk belang. De hypotheekschuld is met 86 procent de grootste schuldenpost. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens steeg in 2016 tot 22,1 duizend euro. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen. Den Haag komt op € 3.700 per huishouden.