Rijswijk Wonen verandert vrije sector in sociale woningen

Maandagavond kwam een aantal bewoners uit Steenvoorde bijeen. De bewoners spraken, in het bijzijn van enkele gemeenteraardsleden over de gevolgen van het feit dat Rijswijk Wonen heeft besloten om 128 woningen, waarvan een groot gedeelte in de wijk Steenvoorde over te hevelen van vrije sector naar sociale woningen en de huren met honderden euro’s per maand te verlagen.

Bewoners zijn verbaasd over handelwijze
Rijswijk Wonen zegt dit te doen vanwege de hoge vraag naar deze woningen. “Dit tot grote verbazing van de bewoners” zo stelt, Jasper van Buul, dat het vreemd is, er is ook een hoge vraag naar deze woningen in het vrije sector segment. “Deze verschuiving lost niets op. Sterker nog het is discriminatie van woningzoekers die wel bereid en in staat zijn een “normale” huur te betalen en nu niet meer in aanmerking zullen komen voor een woning in dit segment” aldus Van Buul.

Ook vinden de aanwezigen het wel heel merkwaardig dat de huidige bewoners van deze wijk, de hoge huren blijven betalen terwijl nieuwe bewoners hier honderden euro’s per maand minder behoeven te betalen voor de identieke woningen. Steenvoorde is volgens de bewoners een wijk waar al veel mensen uit verschillende culturen wonen. Het zal de cohesie in de wijk geen goed doen als hier een verdere verstoring gaat plaatsvinden.

Rijswijk Wonen zegt instemming  te hebben gekregen van de Bewonersvereniging. Het merendeel van de huidige bewoners hebben geen idee wie dat zijn en op welke manier zij de bewoners hebben geraadpleegd. De Gemeente Rijswijk heeft ook ingestemd met deze wijziging. Dit terwijl Rijswijk over het hoogste percentage sociale woningen beschikt in de regio.

Bewoners die van Rijswijk Wonen de woning aangekocht en zijn ook niet betrokken geweest bij het overhevelen van vrije sector woningen naar Sociaal. In het forum van de Raad van 23 januari zal Beter voor Rijswijk opheldering vragen.