Rijswijk werkt samen voor toekomstige energievoorziening

Net als de gemeenten in de regio heeft Rijswijk in kaart gebracht hoe de energievoorziening er in de toekomst uit moet zien om in 2050 bijna alleen nog maar duurzame energie op te wekken. Door het samen te doen met de provincie en de waterschappen wordt het eindresultaat beter. Gezamenlijk wordt nu onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er op regionale schaal genomen kunnen worden als aanvulling op de lokale maatregelen om dit eindbeeld te realiseren.

Betrouwbare en veilige energievoorziening in de regio
Eind 2018 ligt er een strategie die aangeeft hoe partijen in de regio kunnen samenwerken om de energiedoelstellingen te halen. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare betrouwbare schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050.