Rijswijk heeft vier verkeersgevaarlijke locaties

Op vier locaties in Rijswijk zijn in de afgelopen drie jaar tijd minimaal tien ongelukken geregistreerd door politie en Rijkswaterstaat. Deze gevaarlijke blackspots zijn de Generaal Spoorlaan (12 ongelukken en 2 slachtoffers), Sir W.Churchilllaan (14 ongevallen en 3 slachtoffers), Kruising Beatrixlaan/Vredenburchweg (18 ongevallen en 6 slachtoffers), A4 (10 ongelukken en 2 slachtoffers).

Wat doet de gemeente met deze informatie
Deze informatie kan reden zijn voor de gemeente om de situatie ter plaatse nader te onderzoeken. De Generaal Spoorlaan wordt nu al onder handen genomen, waardoor de snelheid hier drastisch wordt verminderd. Het daadwerkelijk aantal ongelukken ligt op veel locaties hoger. Veel ongelukken worden echter niet geregistreerd of gemeld bij de politie. Vooral de aanrijdingen waarbij fietsers betrokken zijn, ontbreken vaak in de registratie. Daarnaast wordt bij de registratie niet altijd de exacte locatie van een ongeluk gemeld, maar bijvoorbeeld alleen een straat- of plaatsnaam. Hierdoor is niet na te gaan waar een ongeluk exact gebeurde.